Rozmiar: 25397 bajtów
Strona główna O firmie Książki Kontakt


"Gondwana" jest małym, prywatnym wydawnictwem, które powstało na początku 2004 roku by wydać album fotograficzny pod tytułem: "Rapa Nui. Posągi z Wyspy Wielkanocnej".

Gondwana Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 11 lokal 85, 02-739 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod numerem 0000191205, NIP 5222716210, REGON 015636189 o kapitale zakładowym 600 000 PLN.

W dniu 9 lutego 2018 roku podjęto uchwałę o rozwiązaniu spółki i jest ona w stanie likwidacji. Likwidatorem został Jacek Herman-Iżycki.

Copyright by GONDWANA